Nazwisko i imię:
Treschenberg Christian (Treschenberg Christianus).
Tytuł:
Auspicatissima nuptiarum solennitas, ob quam, honoratissimis Sponsis [...] Samueli Corel[l]io, apud Elbingenses Templi Neopolitani Ecclesiastae meritissimo [...] juxta ac [...] virgini Reginae Szirakowiae [...] Joannis Szirakovii, etc. natae, unice dilectae. Septimo Iduum Septembris anni virginei partus 1678. Laetitiae suae affectum brevi gratulationis manicipulo J.M.Q. Thorunii prodidit [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii (1678).
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1678).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Druk jednostr. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1991.
Całość:
Treschenberg Christian (Treschenberg Christianus).
Auspicatissima nuptiarum solennitas, ob quam, honoratissimis Sponsis [...] Samueli Corel[l]io, apud Elbingenses Templi Neopolitani Ecclesiastae meritissimo [...] juxta ac [...] virgini Reginae Szirakowiae [...] Joannis Szirakovii, etc. natae, unice dilectae. Septimo Iduum Septembris anni virginei partus 1678. Laetitiae suae affectum brevi gratulationis manicipulo J.M.Q. Thorunii prodidit [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii (1678).
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1678).
folio, k. 1.

Druk jednostr.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1991.