Nazwisko i imię:
Strimesius Samuel, Chelmica Lutomierski Georg de.
Tytuł:
Origines morales, seu Dissertationes aliquot selectiores, vera moralium fundamenta complexae, quas perpetuo respondentis officio functus, publice defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Od., Lit. Christophori Zeitleri 1679 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 11, s. 187, k. 4. [Tyt. nagł.:] Sam. Strimesii, in Univers. Elect. Brand. Philos. Prof. Ordin. Origines Morales, Seu Dissertationes […]. E XXI 542 - tyt. niepełny, rok wyd 1677. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.47-50.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK. Signatur: Np 3144 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:066270K_001,800,600
Całość:
Strimesius Samuel, Chelmica Lutomierski Georg de.
Origines morales, seu Dissertationes aliquot selectiores, vera moralium fundamenta complexae, quas perpetuo respondentis officio functus, publice defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Od., Lit. Christophori Zeitleri 1679 [rz.].
Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
w 8ce, k. 11, s. 187, k. 4.

[Tyt. nagł.:] Sam. Strimesii, in Univers. Elect. Brand. Philos. Prof. Ordin. Origines Morales, Seu Dissertationes […].
E XXI 542 - tyt. niepełny, rok wyd 1677.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.47-50.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK. Signatur: Np 3144 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:066270K_001,800,600