Nazwisko i imię:
(Michael Fuchsio).
Tytuł:
Strena nuptialis spectabilidignitate [...] Michaeli Fuchsio, inclytae Reip. Elbing[ensis] proconsuli tertium sponso: cum [...] Regina [...] Michaelis Braunij [...] relicta vidua, Anno Christi 1630 [rz.] die nuptiarum 28 Jan. a Philomusis dedicata. Elbingae, Typ. Wendelini Bodenhausen 1630.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1630.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pisali: Joh. Schilius, Balthasar Voidius, Christophorus Reimannus, Christophorus Altus, Joachimus Hannemannus, Balth. Fellgiebelius Gymn. Elbing. Prorector, Paulus Gericius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1911.
Całość:
(Michael Fuchsio).
Strena nuptialis spectabilidignitate [...] Michaeli Fuchsio, inclytae Reip. Elbing[ensis] proconsuli tertium sponso: cum [...] Regina [...] Michaelis Braunij [...] relicta vidua, Anno Christi 1630 [rz.] die nuptiarum 28 Jan. a Philomusis dedicata. Elbingae, Typ. Wendelini Bodenhausen 1630.
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1630.
w 4ce, k. 6.

Pisali: Joh. Schilius, Balthasar Voidius, Christophorus Reimannus, Christophorus Altus, Joachimus Hannemannus, Balth. Fellgiebelius Gymn. Elbing. Prorector, Paulus Gericius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1911.