Nazwisko i imię:
Strauch Aegidius, Schmidt David.
Tytuł:
Exercitatio theologico-moralis, de principiis actuum humanorum, quam [...] sub praesidio [...] A. C. 1681 [rz.], die 3 Junii solenniori disputationi publice sistere constituit auctor David Schmidt Gedan. Gedani, Imprim. David Frider. Rhetius 1681.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1681.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 42. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1891.
Całość:
Strauch Aegidius, Schmidt David.
Exercitatio theologico-moralis, de principiis actuum humanorum, quam [...] sub praesidio [...] A. C. 1681 [rz.], die 3 Junii solenniori disputationi publice sistere constituit auctor David Schmidt Gedan. Gedani, Imprim. David Frider. Rhetius 1681.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1681.
w 4ce, k. 1, s. 42.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.II.1891.