Nazwisko i imię:
Stibigk Andreas.
Tytuł:
Religions Gespräch von dem H. Nachtmahl unter einer und beider gestalt zwischen einem Catholischen und Lutherischen [...] Durch P. Andream Stibigk Soc. Jesu Theologum. Braunssberg, Bey Henr. Schultzen Buchh. 1669.
Miejsce i rok wydania:
Braniewo, druk. Henryk Schultz, 1669.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 346. Brak końca (s. 337-8). [Dedyk.:] Dem Vladislao Dönhoff Ihr Königl. Majest.: zu Pohlen- Hochbedienten-Obersten, Hauptman uff Stargart, Wollbestaten Commendanten in Elbing [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.108.
Całość:
Stibigk Andreas.
Religions Gespräch von dem H. Nachtmahl unter einer und beider gestalt zwischen einem Catholischen und Lutherischen [...] Durch P. Andream Stibigk Soc. Jesu Theologum. Braunssberg, Bey Henr. Schultzen Buchh. 1669.
Braniewo, druk. Henryk Schultz, 1669.
w 12ce, s. 346.

Brak końca (s. 337-8). [Dedyk.:] Dem Vladislao Dönhoff Ihr Königl. Majest.: zu Pohlen- Hochbedienten-Obersten, Hauptman uff Stargart, Wollbestaten Commendanten in Elbing [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.108.