Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Tytuł:
Disputatio theologica ordinaria prior. Communicationem omniscientiae Dei logu [gr.] cum assumta sua humanitate, vi personalis unionis, vere ac realiter factam, evincens, Ex Aphorismo Apostolico, Coloss. c.2. v.3 [...] opposita; Praeside [...] respondente M. Jona Ramelovio [...] habebitur [...] ad diem XXIII Octobr. a 1643 [rz.]. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1643 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1643.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4847.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Mislenta Celestyn, Disputatio Theolog: Ordinaria Prior Communicationem […], Regiomonti: typis Johann. Reusneri, [1643]. Książnica Pomorska KP.XVII.5785.I.adl; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Disputatio theologica ordinaria prior. Communicationem omniscientiae Dei logu [gr.] cum assumta sua humanitate, vi personalis unionis, vere ac realiter factam, evincens, Ex Aphorismo Apostolico, Coloss. c.2. v.3 [...] opposita; Praeside [...] respondente M. Jona Ramelovio [...] habebitur [...] ad diem XXIII Octobr. a 1643 [rz.]. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1643 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1643.
w 4ce, k. 16.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4847.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Mislenta Celestyn, Disputatio Theolog: Ordinaria Prior Communicationem […], Regiomonti: typis Johann. Reusneri, [1643]. Książnica Pomorska KP.XVII.5785.I.adl; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21