Nazwisko i imię:
Maukisch Joannes (Maukisch Johann).
Tytuł:
Epicrisis de vero, genuino, et indubitato verborum sensu, ex ipsius Spiritus Sancti mente intento in Psalmi CXIX versibus 98, 99, 100 a D. Luthero cum optimis interpretibus per comparativum verso, sed ab autore scrutinii irreverenter et infeliciter oppugnato, ab isto aliquoties etiam schedulis, qua privatis, qua publicis extorta; Iam Anno 1667 [rz.] in lucem emissa publicam a [...]. Gedani, Impr. David-Friderici Rhetii 1667 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1667.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 88. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2998.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Maukisch Johann, Epicrisis de vero […], Gedani: imprimebat David Friderici Rhetii [!], [post 28 V 1667]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.8152 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Maukisch Joannes (Maukisch Johann).
Epicrisis de vero, genuino, et indubitato verborum sensu, ex ipsius Spiritus Sancti mente intento in Psalmi CXIX versibus 98, 99, 100 a D. Luthero cum optimis interpretibus per comparativum verso, sed ab autore scrutinii irreverenter et infeliciter oppugnato, ab isto aliquoties etiam schedulis, qua privatis, qua publicis extorta; Iam Anno 1667 [rz.] in lucem emissa publicam a [...]. Gedani, Impr. David-Friderici Rhetii 1667 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1667.
w 4ce, k. 4, s. 88.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2998.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Maukisch Johann, Epicrisis de vero […], Gedani: imprimebat David Friderici Rhetii [!], [post 28 V 1667]. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.8152 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21