Nazwisko i imię:
Martini Cyriacus.
Tytuł:
Unverfälschte Gottgefällige Staats-Regeln Christlöblicher [...] Regenten [...] auff allergnädigste Verordnung Ihrer-Königl. Majest. Zu Pohlen etc. etc. [...] Durch einmühtige Kühr und Wahl [...] Hochweisen Rahts der Königl. Stadt Elbing. Dem [...] Samuel Barnern [...] Im Jahr Christii 1679 auff- und angetragen worden. In der damals ordentlichen Kühr-Predigt am Sontag Laetare, auss dem Propheten Zach. VIII. v. 15,16.17 [...] entworffen, numehro [...] zum Druck übergeben von [...]. [Elbląg] druckts Achatius Corell 1680.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel mł., 1680.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 41. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.854.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 153.
Całość:
Martini Cyriacus.
Unverfälschte Gottgefällige Staats-Regeln Christlöblicher [...] Regenten [...] auff allergnädigste Verordnung Ihrer-Königl. Majest. Zu Pohlen etc. etc. [...] Durch einmühtige Kühr und Wahl [...] Hochweisen Rahts der Königl. Stadt Elbing. Dem [...] Samuel Barnern [...] Im Jahr Christii 1679 auff- und angetragen worden. In der damals ordentlichen Kühr-Predigt am Sontag Laetare, auss dem Propheten Zach. VIII. v. 15,16.17 [...] entworffen, numehro [...] zum Druck übergeben von [...]. [Elbląg] druckts Achatius Corell 1680.
B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel mł., 1680.
w 4ce, k. 1, s. 41.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.854.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 153.