Nazwisko i imię:
Corvinus Jacob (Korvinus Jacobus).
Tytuł:
Magisterii philosophici doctoralia insignia [...] Iacobo Corvino Hornburgo-Saxoni in Alma Ducalis Borussiae Academia collata. Gratulantur Amici e Regia Eibinga. [Elbląg] Typis Bodenhausinis 1646.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1646.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pisali: Balth. Voidius Past. Eccl. Elb., Achatz von Domssdorff, Ioachim Goldbach, Achatius Corellius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4594.
Dodatkowe:
Jacob Corvinus (1646-1656), aus Hornburg bei Halberstadt; Respondent in Königsberg, Ostpreussen; Evang. Theologe, Pastor in Hornburg.
Całość:
Corvinus Jacob (Korvinus Jacobus).
Magisterii philosophici doctoralia insignia [...] Iacobo Corvino Hornburgo-Saxoni in Alma Ducalis Borussiae Academia collata. Gratulantur Amici e Regia Eibinga. [Elbląg] Typis Bodenhausinis 1646.
B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1646.
w 4ce, k. 2.

Pisali: Balth. Voidius Past. Eccl. Elb., Achatz von Domssdorff, Ioachim Goldbach, Achatius Corellius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4594.
Jacob Corvinus (1646-1656), aus Hornburg bei Halberstadt; Respondent in Königsberg, Ostpreussen; Evang. Theologe, Pastor in Hornburg.