Nazwisko i imię:
(Magirus Tobias).
Tytuł:
Oda honoribus viri Nobilissimi [...] Polonicor[um] exercituum Generalis, Archiatri et medici castrensis ordinarii, Luberti Erbenii [...] cum in Academia Viadrina, utriusq[ue] medicinae laurea coronaretur [...] decantata postrid. Kal. Jan. A. S. MDCLI. [Frankfurt an O.] Typ. Nicolai Kochii 1651 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Frankfurt a. O.), druk. Nikolaus Koch, 1651.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Tekst podp. in. M.T. (Magirus Tobias, 1586-1652). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2377.
Całość:
(Magirus Tobias).
Oda honoribus viri Nobilissimi [...] Polonicor[um] exercituum Generalis, Archiatri et medici castrensis ordinarii, Luberti Erbenii [...] cum in Academia Viadrina, utriusq[ue] medicinae laurea coronaretur [...] decantata postrid. Kal. Jan. A. S. MDCLI. [Frankfurt an O.] Typ. Nicolai Kochii 1651 [rz.].
B. m. (Frankfurt a. O.), druk. Nikolaus Koch, 1651.
w 4ce, k. 2.

Tekst podp. in. M.T. (Magirus Tobias, 1586-1652).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2377.