Nazwisko i imię:
(Lau Joannes Philippus; Radziwiłł Bogusław).
Tytuł:
Piis Manibus Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dni Boguslai Radzivilii, Ducis Birsarum [...] sacrum. [Regiomonti 1670].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Królewiec, 1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.676.
Całość:
(Lau Joannes Philippus; Radziwiłł Bogusław).
Piis Manibus Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dni Boguslai Radzivilii, Ducis Birsarum [...] sacrum. [Regiomonti 1670].
B. m., b. r. (Królewiec, 1670).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.676.