Nazwisko i imię:
Heliotropium Elbingense.
Tytuł:
Heliotropium Elbingense,‭ ‬Sponsus,‭ vir [...] ‬Samuel Corellius,‭ ‬Pastor Neostadiensium meritissimus,‭ ‬versus Thoruniensem sese Horizontem ad solem virginem [...]‭ ‬Reginam‭ [...] Johannis Szirakowski,‭ ‬civis ac proxenetae Thoruniensis famigeratissimi filiam,‭ ‬die‭ 8. mens. Novembr. Anni‭ ‬1678‭ [...]‭ ‬nuptiis sibi appropriandam inclinans,‭ ‬Gymnasii Elbingensis aliquot docentium comitatur votis. Elbingae,‭ ‬Typis Corellianis‭ [‬1678‭].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1678).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu:‭ ‬Pol.7.II.1990.
Całość:
Heliotropium Elbingense.
Heliotropium Elbingense,‭ ‬Sponsus,‭ vir [...] ‬Samuel Corellius,‭ ‬Pastor Neostadiensium meritissimus,‭ ‬versus Thoruniensem sese Horizontem ad solem virginem [...]‭ ‬Reginam‭ [...] Johannis Szirakowski,‭ ‬civis ac proxenetae Thoruniensis famigeratissimi filiam,‭ ‬die‭ 8. mens. Novembr. Anni‭ ‬1678‭ [...]‭ ‬nuptiis sibi appropriandam inclinans,‭ ‬Gymnasii Elbingensis aliquot docentium comitatur votis. Elbingae,‭ ‬Typis Corellianis‭ [‬1678‭].
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1678).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu:‭ ‬Pol.7.II.1990.