Nazwisko i imię:
Friessendorff Johann Friedrich.
Tytuł:
Trophaeum, sed verbis structum, quod aeterno Nomini [...] Frederici Wilhelmi, Marchionis Brandenburgici [...] Domini ac Tutelaris Musarum Dei longe clementissimi, faventissimi, cum ab Investitura Feudi Borussici, Warsovia Regiomontum, maximo omnium applausu, salvus et triumphanti similis redisset [...] in publica Panegyri, consensu atque authoritate Rectoris et Senatus Academiae Regiomontanae solemniter celebrata, in Auditorio Majori proprid[ie] Calend. Novemb. An. 1641 [...] statuebat, sacrumque vovet.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Królewiec?, druk. Jan Reussner?, 1641).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.970.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: N 8.2° Helmst. (11) – Ad Panegyrin, Quam Aeterno Honori, Et Faustissimo Regimini […], [Regiomontis:] Reusnerus, 1641, [10] Bl. – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:269816R_001,800,600 Enth. ausserdem: Trophaeum, sed Verbis structum, quod Aeterno Nomini […] proprid. Calend. Novemb. An. 1641 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:269816R_003,800,600
Całość:
Friessendorff Johann Friedrich.
Trophaeum, sed verbis structum, quod aeterno Nomini [...] Frederici Wilhelmi, Marchionis Brandenburgici [...] Domini ac Tutelaris Musarum Dei longe clementissimi, faventissimi, cum ab Investitura Feudi Borussici, Warsovia Regiomontum, maximo omnium applausu, salvus et triumphanti similis redisset [...] in publica Panegyri, consensu atque authoritate Rectoris et Senatus Academiae Regiomontanae solemniter celebrata, in Auditorio Majori proprid[ie] Calend. Novemb. An. 1641 [...] statuebat, sacrumque vovet.
B. m., b. r. (Królewiec?, druk. Jan Reussner?, 1641).
folio, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.970.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: N 8.2° Helmst. (11) – Ad Panegyrin, Quam Aeterno Honori, Et Faustissimo Regimini […], [Regiomontis:] Reusnerus, 1641, [10] Bl. – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:269816R_001,800,600
Enth. ausserdem: Trophaeum, sed Verbis structum, quod Aeterno Nomini […] proprid. Calend. Novemb. An. 1641 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:269816R_003,800,600