Nazwisko i imię:
Confessio.
Tytuł:
Fidei Et Religionis Christianae Confessio, Quam Sereniss. & Potentiss. Romanorum, Ungariae, & Boemiae Regi, Ferdinando, Optimates & Equites Orthodoxe reformatam doctrinam professi, Suo Fratrumq[ue], Quos Unitatem Boëmicam vocant, nomine: Primo quidem Viennae in Austria, XIV. Novembris M D XXXV. exhibuerunt: Postea vero, Invictiss. Imperat. Maximiliano P.P.A. Et Sereniss. Poloniae Regi Sigismundo Augusto, obtulerunt: Postremo Anno Sanctiss. Dn. N. M D. C IX. recognita. Adjectis ad calcem virorum quorundam illustrium, de hac ipsa Confessione, judiciis & testimoniis. Herbornae Nassoviorum 1612 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Herborn (Nassau), 1612.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 24, s. 142, 1 nlb. Cum praefatio Martini Lutheri. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5861.
Dodatkowe:
Zygmunt August, król polski.
Całość:
Confessio.
Fidei Et Religionis Christianae Confessio, Quam Sereniss. & Potentiss. Romanorum, Ungariae, & Boemiae Regi, Ferdinando, Optimates & Equites Orthodoxe reformatam doctrinam professi, Suo Fratrumq[ue], Quos Unitatem Boëmicam vocant, nomine: Primo quidem Viennae in Austria, XIV. Novembris M D XXXV. exhibuerunt: Postea vero, Invictiss. Imperat. Maximiliano P.P.A. Et Sereniss. Poloniae Regi Sigismundo Augusto, obtulerunt: Postremo Anno Sanctiss. Dn. N. M D. C IX. recognita. Adjectis ad calcem virorum quorundam illustrium, de hac ipsa Confessione, judiciis & testimoniis. Herbornae Nassoviorum 1612 [rz.].
Herborn (Nassau), 1612.
w 8ce, k. 24, s. 142, 1 nlb.

Cum praefatio Martini Lutheri.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5861.
Zygmunt August, król polski.