Nazwisko i imię:
Feyerabend Christoph (Feyerabend Christophorus).
Tytuł:
Epikrisis [gr.] Das ist Kurtzes Bedencken über die Ideam Pseudo-Prophetarum oder eigentliche Beschreibung der falschen Propheten Hn. Christophori Feyerabends, Predigern zu Grau München in Elbing, welche er zu Ablehnung des beschuldigten Syncretismi vorgestellet, und zum Druck übergeben in Königsberg Anno 1659. Gestellet und verfertiget von E. E. Königl. Consistorio in Elbing. Im Jahr MDCLX. [Dantzig, Gedr. bey David Friedrich Rheten] 1660 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1660.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 70, k. 1. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2286.
Całość:
Feyerabend Christoph (Feyerabend Christophorus).
Epikrisis [gr.] Das ist Kurtzes Bedencken über die Ideam Pseudo-Prophetarum oder eigentliche Beschreibung der falschen Propheten Hn. Christophori Feyerabends, Predigern zu Grau München in Elbing, welche er zu Ablehnung des beschuldigten Syncretismi vorgestellet, und zum Druck übergeben in Königsberg Anno 1659. Gestellet und verfertiget von E. E. Königl. Consistorio in Elbing. Im Jahr MDCLX. [Dantzig, Gedr. bey David Friedrich Rheten] 1660 [rz.].
B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1660.
w 4ce, k. 2, s. 70, k. 1.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2286.