Nazwisko i imię:
(Goldtbach Joachim).
Tytuł:
Festivitas nuptialis [...] Joachimi Goldtbachii L.L. Studiosi cum [...] Anna [...] Dn. M. Balthasar[is] Voidii Filia votivis acclamationibus Fautorum ac Amicorum concelebrata die 21. Octobr. 1641. Elbingae, Typis Bodenhusianis 1641.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1641.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pisali: Theod. Irenaeus, B. Voidius, Sim. Janichius i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1920.
Całość:
(Goldtbach Joachim).
Festivitas nuptialis [...] Joachimi Goldtbachii L.L. Studiosi cum [...] Anna [...] Dn. M. Balthasar[is] Voidii Filia votivis acclamationibus Fautorum ac Amicorum concelebrata die 21. Octobr. 1641. Elbingae, Typis Bodenhusianis 1641.
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1641.
w 4ce, k. 8.

Pisali: Theod. Irenaeus, B. Voidius, Sim. Janichius i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1920.