Nazwisko i imię:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Tytuł:
Dissertationes theologicae Rostochienses, in quibus praecipue diligenter agitur de Usu terminorum Essentiae et Personae [...] Externo Paternitatis Divinae respectu [...] Communicatione Deitatis Neo-Photiniana propria [...] seu Christo Photinianorum. Communicatione Deitatis Socino-Crelliana [...] seu Spiritu S. Photinianorum [...] Consensu Vener. Facult. Theolog. publice propositae anno 1637 [rz.]. Rostochii, e Bibliopol. Joh. Hallerfordi [1637].
Miejsce i rok wydania:
Rostock, druk. Johann Hallervord, (1637).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 266, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.485.
Całość:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Dissertationes theologicae Rostochienses, in quibus praecipue diligenter agitur de Usu terminorum Essentiae et Personae [...] Externo Paternitatis Divinae respectu [...] Communicatione Deitatis Neo-Photiniana propria [...] seu Christo Photinianorum. Communicatione Deitatis Socino-Crelliana [...] seu Spiritu S. Photinianorum [...] Consensu Vener. Facult. Theolog. publice propositae anno 1637 [rz.]. Rostochii, e Bibliopol. Joh. Hallerfordi [1637].
Rostock, druk. Johann Hallervord, (1637).
w 4ce, k. 8, s. 266, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.485.