Nazwisko i imię:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Tytuł:
Conclusiones theologicae communicationem hypostaticam ex unione personali deductam succincte exhibentes, quas sub auspicium operarum publicarum et privatarum [...] subjicit [...] respondebit M. Georgius Mylius. Ad d. 30. Oct. [...]. Regiomonti, Typis Laur. Segebadi, 1637 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2276.
Całość:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Conclusiones theologicae communicationem hypostaticam ex unione personali deductam succincte exhibentes, quas sub auspicium operarum publicarum et privatarum [...] subjicit [...] respondebit M. Georgius Mylius. Ad d. 30. Oct. [...]. Regiomonti, Typis Laur. Segebadi, 1637 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
w 4ce, k. 6.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2276.