Nazwisko i imię:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Tytuł:
Apodixis fidei catholicae de praeexistentia Filii Dei ante nativitatem temporalem et ab aeterno, ex immotis Scripturae testimoniis instituta et ex abceptionibus [sic] Socinianorum solide adserta. Wittebergae, typ. et imp. Mich. Wendt, 1669 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Michael Wendt, 1669.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 2, 250. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6034.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB, München. Signatur: 4 Diss. 432 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:163828K_001,800,600
Całość:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Apodixis fidei catholicae de praeexistentia Filii Dei ante nativitatem temporalem et ab aeterno, ex immotis Scripturae testimoniis instituta et ex abceptionibus [sic] Socinianorum solide adserta. Wittebergae, typ. et imp. Mich. Wendt, 1669 [rz.].
Wittenberg, druk. Michael Wendt, 1669.
w 4ce, k. 4, s. 2, 250.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6034.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB, München. Signatur: 4 Diss. 432 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:163828K_001,800,600