Nazwisko i imię:
Kalnein Hans Albrecht von (Calnein Johann Albert).
Tytuł:
Viola Radziviliana in acerbissimo funere [...] Annae Mariae Radzivill [...] Dn. Boguslai Radzivill, ducis Birsarum et Dubincorum [...] electoris Brandenburgensis in ducatu Borussiae gubernatoris generalis illustrissimae coniugis [...] laudatione funebri in Auditorio maiori Academiae Regiomontanae, die XII Maji [...] publice proposita a Johanne Alberto a Calnein nobili Borusso. Regiomonti, Praelo Reusneriano 1667.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1667.
Opis/komentarz:
folio, k. 10. Na końcu tekstu wiersze różnych autorów. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.320.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Viola Radziviliana in acerbissimo funere […]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVII.4.3866 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Kalnein Hans Albrecht von (Calnein Johann Albert).
Viola Radziviliana in acerbissimo funere [...] Annae Mariae Radzivill [...] Dn. Boguslai Radzivill, ducis Birsarum et Dubincorum [...] electoris Brandenburgensis in ducatu Borussiae gubernatoris generalis illustrissimae coniugis [...] laudatione funebri in Auditorio maiori Academiae Regiomontanae, die XII Maji [...] publice proposita a Johanne Alberto a Calnein nobili Borusso. Regiomonti, Praelo Reusneriano 1667.
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1667.
folio, k. 10.

Na końcu tekstu wiersze różnych autorów.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.320.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Viola Radziviliana in acerbissimo funere […]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVII.4.3866 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21