Nazwisko i imię:
(Radziwiłł Bogusław).
Tytuł:
Grühnendes Ehren-Lob des Weyland Durchl. Fürsten und Herrn, Herrn Boguslav Radziwillen, Hertzogen zu Byrse, Dubincky, Slutzko und Kopyl [...] auffgerichtet von C.S.D. Königsberg, gedr. durch Frid. Reusnern [po 6.V.1670].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.332.
Dodatkowe:
[KVK:] Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. Exemplar mit der Signatur: 2" Uc 9430 (Kriegsbedingt verlagert. Gegenwärtiger Standort: Biblioteka Jagiellońska, Kraków).
Całość:
(Radziwiłł Bogusław).
Grühnendes Ehren-Lob des Weyland Durchl. Fürsten und Herrn, Herrn Boguslav Radziwillen, Hertzogen zu Byrse, Dubincky, Slutzko und Kopyl [...] auffgerichtet von C.S.D. Königsberg, gedr. durch Frid. Reusnern [po 6.V.1670].
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.332.
[KVK:] Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. Exemplar mit der Signatur: 2" Uc 9430 (Kriegsbedingt verlagert. Gegenwärtiger Standort: Biblioteka Jagiellońska, Kraków).