Nazwisko i imię:
Burschius Clemens.
Tytuł:
Ampliss[imis] spectabilibus et integerr[imis] DD Burggravio Praecos. et Coss. totique Ordini, Senatorio Reipub[licae] Elbingen[sis] [...] has preces et gratias pro abitu felici, expeditione auspicata, redituque prospero spectabilium [...] DD: Jsraelis Hoppii et Francisci Escii cos. [...] Quum Anno MDCXI vices legationis sustinentes XXII. VII-bris Varsaviam irent ad Comitia Regia redirentque inde feliciter et optate XXIX. IX-bris [...]. Elbingae Typis Wendelini Bodenhausen [1611].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1611).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. i tekst w ramce. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.790.
Całość:
Burschius Clemens.
Ampliss[imis] spectabilibus et integerr[imis] DD Burggravio Praecos. et Coss. totique Ordini, Senatorio Reipub[licae] Elbingen[sis] [...] has preces et gratias pro abitu felici, expeditione auspicata, redituque prospero spectabilium [...] DD: Jsraelis Hoppii et Francisci Escii cos. [...] Quum Anno MDCXI vices legationis sustinentes XXII. VII-bris Varsaviam irent ad Comitia Regia redirentque inde feliciter et optate XXIX. IX-bris [...]. Elbingae Typis Wendelini Bodenhausen [1611].
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1611).
w 4ce, k. 4.

K. tyt. i tekst w ramce.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.790.