Nazwisko i imię:
Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus).
Tytuł:
Propositiones ethicae de sanctitate morali, quas [...] valedictionis loco in Auditorio Maximo d. XIIX. Junii A. 1686 [rz.] publicae disputationi subjicit, respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa-Pomerano dissertationis autore [...]. Dantisci, impr. Dav. Frid. Rhetius [1686].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 11, 1 nlb. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1163.
Całość:
Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus).
Propositiones ethicae de sanctitate morali, quas [...] valedictionis loco in Auditorio Maximo d. XIIX. Junii A. 1686 [rz.] publicae disputationi subjicit, respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa-Pomerano dissertationis autore [...]. Dantisci, impr. Dav. Frid. Rhetius [1686].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).
w 4ce, k. 2, s. 11, 1 nlb.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1163.