Nazwisko i imię:
Bilefeld Christian, Frunzkaeus Sigisfredus.
Tytuł:
Dissertatio metaphysica de substantia ubi insimul de supposito et persona, quam [...] praeside [...] examini subjicit Sigisfredus Frunzkaeus, Polonus [...] ad d. 7. Julij. Wittebergae. Uteris Joh. Rohneri 1652.
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Johann Röhner, 1652.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6158.
Całość:
Bilefeld Christian, Frunzkaeus Sigisfredus.
Dissertatio metaphysica de substantia ubi insimul de supposito et persona, quam [...] praeside [...] examini subjicit Sigisfredus Frunzkaeus, Polonus [...] ad d. 7. Julij. Wittebergae. Uteris Joh. Rohneri 1652.
Wittenberg, druk. Johann Röhner, 1652.
w 4ce, k. 10.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6158.