Nazwisko i imię:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
Tytuł:
In Esaiam prophetam explicationes breves. Erphordiae, Esaias Mechler excud. 1581 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Erfurt, druk. Esaias Mechler, 1581.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 378, k. 1. [Dedyk.:] Consulibus et senatoribus totique Reipublicae Dantiscanae. Pod k. tyt. drzeworyt: Chrystus i Samarytanka przy studni. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.198.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1087. [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: Exeg. 1199 – http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10177094-0
Całość:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
In Esaiam prophetam explicationes breves. Erphordiae, Esaias Mechler excud. 1581 [rz.].
Erfurt, druk. Esaias Mechler, 1581.
w 8ce, k. 8, s. 378, k. 1.

[Dedyk.:] Consulibus et senatoribus totique Reipublicae Dantiscanae.
Pod k. tyt. drzeworyt: Chrystus i Samarytanka przy studni.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.198.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1087.
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: Exeg. 1199 – http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10177094-0