Nazwisko i imię:
Tossanus Daniel st. (Toussain Daniel).
Tytuł:
Contra Laurentium Arturum Iesuitam Posnaniensem Disputationes II, Prior, De S. Caena evangelica, quam Arturus oppugnauit. Altera, De superstitiosa et idololatrica veneratione Sanctorum: quam idem Arturus virulento Scripto contra Tossanum tueri conatus est. Ad Ecclesias Catholicam et Apostolicam doctrinam orthodoxè amplectentes in Polonia. Tertullian. Contra Haereticos: Haeretici tantum veritati obstrepunt [...] coatrariam falsam. Heidelbergae 1590 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Heidelberg, (druk. Hieronymus Commelinus), 1590.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 102. [Tyt. nagł.:] Danielis Tossani S. Theologiae in Academia Heidelbergensi Professoris, contra […]. Na s. tyt. drzeworyt: siedząca niewiasta okolona wieńcem z owocami, na wstęgach wieńca napisy greckie. Na odwr. k. tyt. dedyk.: Andreae Volano, Poloniae Regis Secretario, na k. a2-4 Ad Ecclesias Catholicam Apostolicam doctrinam orthodoxè amplectentes in regno Poloniae, Praefatio. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1556 adl.
Dodatkowe:
[KVK:] Volltext digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: Res/4 P.lat. 729#Beibd.2 – http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00023142/images/ [KVK:] Volltext digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: 4 Polem. 744#Beibd.3 – http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00023139/images/
Całość:
Tossanus Daniel st. (Toussain Daniel).
Contra Laurentium Arturum Iesuitam Posnaniensem Disputationes II, Prior, De S. Caena evangelica, quam Arturus oppugnauit. Altera, De superstitiosa et idololatrica veneratione Sanctorum: quam idem Arturus virulento Scripto contra Tossanum tueri conatus est. Ad Ecclesias Catholicam et Apostolicam doctrinam orthodoxè amplectentes in Polonia. Tertullian. Contra Haereticos: Haeretici tantum veritati obstrepunt [...] coatrariam falsam. Heidelbergae 1590 [rz.].
Heidelberg, (druk. Hieronymus Commelinus), 1590.
w 4ce, k. 4, s. 102.

[Tyt. nagł.:] Danielis Tossani S. Theologiae in Academia Heidelbergensi Professoris, contra […].
Na s. tyt. drzeworyt: siedząca niewiasta okolona wieńcem z owocami, na wstęgach wieńca napisy greckie. Na odwr. k. tyt. dedyk.: Andreae Volano, Poloniae Regis Secretario, na k. a2-4 Ad Ecclesias Catholicam Apostolicam doctrinam orthodoxè amplectentes in regno Poloniae, Praefatio.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1556 adl.
[KVK:] Volltext digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: Res/4 P.lat. 729#Beibd.2 – http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00023142/images/
[KVK:] Volltext digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: 4 Polem. 744#Beibd.3 – http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00023139/images/