Nazwisko i imię:
Juan de Flores.
Tytuł:
Historya bárzo piękna y żáłosná o Equánuśie Krolu Skockim, ktorego wszyscy obywátele kráiow onych zwali spráwiedliwośćią, ktory iedyną corkę swą máiąc, nielutował iey potjm ná okrutną á srogą śmierć osadzić. Teras nowo z Włoskiego ięzyká ná Polski przełożoná. [Drzeworyt: Posłaniec wręcza list niewieście]. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Drukowano w Krákowie u Stánisłáwá Szárffenbergá. Roku, 1578.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Stanisław Szarfenberg, 1578.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 36+. Tłumaczył Bartłomiej Paprocki. — Dedykowane przez tłumacza Erazmowi Czeczotce-Tłokińskiemu. W jedynym zachowanym egzemplarzu brak końca. — Na odwrocie karty tytułowej drzeworyt: herb Jastrzębiec i wiesz nań (8 wersów).
Lokalizacja:
Bibl. Jagiellońska
Całość:
Juan de Flores.
Historya bárzo piękna y żáłosná o Equánuśie Krolu Skockim, ktorego wszyscy obywátele kráiow onych zwali spráwiedliwośćią, ktory iedyną corkę swą máiąc, nielutował iey potjm ná okrutną á srogą śmierć osadzić. Teras nowo z Włoskiego ięzyká ná Polski przełożoná. [Drzeworyt: Posłaniec wręcza list niewieście]. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Drukowano w Krákowie u Stánisłáwá Szárffenbergá. Roku, 1578.

Kraków, druk. Stanisław Szarfenberg, 1578.
w 8ce, k. 36+.
Tłumaczył Bartłomiej Paprocki. — Dedykowane przez tłumacza Erazmowi Czeczotce-Tłokińskiemu.
W jedynym zachowanym egzemplarzu brak końca. — Na odwrocie karty tytułowej drzeworyt: herb Jastrzębiec i wiesz nań (8 wersów).
Bibl. Jagiellońska