Nazwisko i imię:
Historia.
Tytuł:
[Historya Fortunatowa].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, ok. 1570).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 116. Tłumaczył Marcin Siennik? W jedynym zachowanym egzemplarzu brak karty tytułowej. — Na karcie A2r-A2v dokończenie przedmowy podpisane: M. S. — Na ostatniej karcie verso: Koniec Historyey Fortunatowey; pod tym sygnet drukarski.
Lokalizacja:
Bibl. Jagiellońska
Całość:
Historia.
[Historya Fortunatowa].
B. m., b. r. (Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, ok. 1570).
w 8ce, k. 116.
Tłumaczył Marcin Siennik?
W jedynym zachowanym egzemplarzu brak karty tytułowej. — Na karcie A2r-A2v dokończenie przedmowy podpisane: M. S. — Na ostatniej karcie verso: Koniec Historyey Fortunatowey; pod tym sygnet drukarski.

Bibl. Jagiellońska