Nazwisko i imię:
Modlitewnik.
Tytuł:
[Modlitewnik].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 120+ W jedynym zachowanym egzemplarzu brak karty tytułowej i końca. Zawiera: Pozdrawianie Wszytkich Członkow Pana Iezusowych; Modlitwy Do Mszey Sẃietey [sic]; Tarcza Duchowna Nàprzeciẃ Náiazdom nieprzyiaćielskim, a ku otrzymaniu zwycięstwá; Nauka Spoẃiedzi Oboiey Plci [sic] nalezyta; Modlitwy Pokutuiącego Czlowieka [sic]; Modlitwy przed Przystepoẃàniem [sic].
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. Bernardynów
Całość:
Modlitewnik.
[Modlitewnik].
B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).
w 12ce, k. 120+
W jedynym zachowanym egzemplarzu brak karty tytułowej i końca.
Zawiera: Pozdrawianie Wszytkich Członkow Pana Iezusowych; Modlitwy Do Mszey Sẃietey [sic]; Tarcza Duchowna Nàprzeciẃ Náiazdom nieprzyiaćielskim, a ku otrzymaniu zwycięstwá; Nauka Spoẃiedzi Oboiey Plci [sic] nalezyta; Modlitwy Pokutuiącego Czlowieka [sic]; Modlitwy przed Przystepoẃàniem [sic].

Kraków, Bibl. Bernardynów