Nazwisko i imię:
Postanowienie.
Tytuł:
Postanowienie Koronki Pana Naszego Iezusa Chrystusa, według zwyczáiu Oycow Pustelnikow, świętego Romuáldá Kámáldulensow przy Krákowie, ná gorze Srebrney mieszkáiących. Od Naywyzszych Pasterzow Rzymskich wielkimi Odpustámi ozdobione. ... Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, Roku Páńskiego, 1616.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1616.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4. Źródło: Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego, 2010, poz. 10.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Postanowienie.
Postanowienie Koronki Pana Naszego Iezusa Chrystusa, według zwyczáiu Oycow Pustelnikow, świętego Romuáldá Kámáldulensow przy Krákowie, ná gorze Srebrney mieszkáiących. Od Naywyzszych Pasterzow Rzymskich wielkimi Odpustámi ozdobione. ... Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, Roku Páńskiego, 1616.

Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1616.
w 8ce, k. 4.
Źródło: Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego, 2010, poz. 10.
Kórnik