Nazwisko i imię:
Augustyn św.
Tytuł:
[Księgi o żywocie krześcijańskim].
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1522).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 24? Źródło: Chmiel Adam, Księgi św. Augustyna biskupa Hippońskiego „O żywocie krześcijańskim” (Druk Hieronima Wietora z 1522 r.), Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. VII (1915), s. 1–12.
Całość:
Augustyn św.
[Księgi o żywocie krześcijańskim].
(Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1522).

w 4ce, k. 24?
Źródło: Chmiel Adam, Księgi św. Augustyna biskupa Hippońskiego „O żywocie krześcijańskim” (Druk Hieronima Wietora z 1522 r.), Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. VII (1915), s. 1–12.