Nazwisko i imię:
Hogenkamp Arnoldus ab.
Tytuł:
Belgiadum sive Heroidum epistolarum, in quibus occasio ac progressus Belgicorum motuum, eorundemque calamitates et eventus recensentur. Liber 1. Regiomonti, 1583 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, 1583.
Opis/komentarz:
w 4ce, , k. 3, s. 51. [Dedyk.:] Consulibus, senatoribus ac scabinis regiae civitatis Mariaeburgensis. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.872 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 479.
Całość:
Hogenkamp Arnoldus ab.
Belgiadum sive Heroidum epistolarum, in quibus occasio ac progressus Belgicorum motuum, eorundemque calamitates et eventus recensentur. Liber 1. Regiomonti, 1583 [rz.].
Królewiec, 1583.
w 4ce, , k. 3, s. 51.

[Dedyk.:] Consulibus, senatoribus ac scabinis regiae civitatis Mariaeburgensis.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.872 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 479.