Nazwisko i imię:
Geppel Christoph (Geppelius Christophorus).
Tytuł:
Threnus super obitu Thomae Roti Dirsoviensis Prutheni, viri divina humanaq[ue] sapientia praeclari, qui Scholae Elbingensis Doctor [...] ab humanis officijs praemature [...] avocatus [...] sui desiderium reliquit, Elbingae: fusus a [...]. Lugduni Batavorum Apud Thomam Basson. A. tempp. ultt. 1596 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.451 adl.
Całość:
Geppel Christoph (Geppelius Christophorus).
Threnus super obitu Thomae Roti Dirsoviensis Prutheni, viri divina humanaq[ue] sapientia praeclari, qui Scholae Elbingensis Doctor [...] ab humanis officijs praemature [...] avocatus [...] sui desiderium reliquit, Elbingae: fusus a [...]. Lugduni Batavorum Apud Thomam Basson. A. tempp. ultt. 1596 [rz.].
Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.451 adl.