Nazwisko i imię:
Frankenberger Andreas (Franckenberger Andreas).
Tytuł:
Orationes de comparanda dicendi facultate: de enarrando Demosthene, Isocrate, Cicerone: et causis aliis, quae studiosis optimarum artium lectu frugiferae ac fructuosae futurae sunt: scriptae et habitae a [...]. Vitebergae exc. typis Simonis Gronenbergii, 1580.
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, 1580.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 116. [Od k. D 3v. do F2:] Oratio de enarrando Demosthene, Isocrate, et horum aemulo acerrimo M.T. Cicerone: habita in Gymnasio Dantiscano. [Od k. M7v. do N5:] Oratio de lectionibus et exercitationibus in Gymnasio Dantiscano. Por. Estr. XVI 293. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1597 adl.
Całość:
Frankenberger Andreas (Franckenberger Andreas).
Orationes de comparanda dicendi facultate: de enarrando Demosthene, Isocrate, Cicerone: et causis aliis, quae studiosis optimarum artium lectu frugiferae ac fructuosae futurae sunt: scriptae et habitae a [...]. Vitebergae exc. typis Simonis Gronenbergii, 1580.
Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, 1580.
w 8ce, k. 116.

[Od k. D 3v. do F2:] Oratio de enarrando Demosthene, Isocrate, et horum aemulo acerrimo M.T. Cicerone: habita in Gymnasio Dantiscano. [Od k. M7v. do N5:] Oratio de lectionibus et exercitationibus in Gymnasio Dantiscano.
Por. Estr. XVI 293.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1597 adl.