Nazwisko i imię:
Instruktion (Instrukcja).
Tytuł:
Instruction für die Rendanten der Kämmerey- Kirchen- Stifts- oder anderer Cassen welche nicht unmittelbare Staats-Cassen sind. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Instrukcya dla rendantow kamlarnych, koscielnych, fundacyinych, lub innych kass które nie są nieposrzednicze kassy kraiowe. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1800).
Opis/komentarz:
folio, s. 12. [Na końcu:] (Signatum Plock, den 6ten Februar 1800. Königl. Neu-OstPreussische Krieges- und Domainen- Kammer). [Na końcu:] (Dań w Płocku, dnia 6 Lutego 1800. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kammera). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie, po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224999 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 6 II 1800. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 771 [b]. [FBC:] Tekst edycji (Instruction für die Rendanten…, 1800. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224999 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/35380/_index.djvu
Całość:
Instruktion (Instrukcja).
Instruction für die Rendanten der Kämmerey- Kirchen- Stifts- oder anderer Cassen welche nicht unmittelbare Staats-Cassen sind. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Instrukcya dla rendantow kamlarnych, koscielnych, fundacyinych, lub innych kass które nie są nieposrzednicze kassy kraiowe. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1800).
folio, s. 12.

[Na końcu:] (Signatum Plock, den 6ten Februar 1800. Königl. Neu-OstPreussische Krieges- und Domainen- Kammer).
[Na końcu:] (Dań w Płocku, dnia 6 Lutego 1800. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kammera).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie, po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224999 III.
Rok wydania: po 6 II 1800.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 771 [b].
[FBC:] Tekst edycji (Instruction für die Rendanten…, 1800. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224999 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/35380/_index.djvu