Nazwisko i imię:
Darowski Jan Kazimierz.
Tytuł:
Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1742.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1742.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 308. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург, 2005, poz. 318.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 23336
Całość:
Darowski Jan Kazimierz.
Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1742.
Poznań, druk. Jezuitów, 1742.
w 4ce, k. 4, s. 308.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург, 2005, poz. 318.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 23336