Nazwisko i imię:
Poradowski Krzysztof.
Tytuł:
Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, (druk. Jan Trelpiński?), 1643.
Opis/komentarz:
w4ce, k. 9. [K. tyt.:] Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow, Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643. Odwr. k. tyt.: drzeworytowa tarcza z herbem „Korczak”, nad nią napis antykwą: Sic itur ad Astra, u dołu: Viuit post funera virtus. K. )(2r-[)(3]v: dedykacja autora dla Stanisława z Zdrohojowa Zdrohojowskiego [Drohojowskiego]. K. tyt. ujęta w listwy z ozdobników składanych, na k. [B2]v u góry listewka z takich samych ozdobników; na k. )(2r i A1r nad tekstem ozdobniki z dwoma żołędziami. Finał: stylizowana winieta o elementach florystyczno-linearnych, pismo: szwabacha, antykwa, kursywa. Por. E. XXV 83. Istnieją trzy wydania utworu „Orzeł odmłodziały” różnych autorów, lecz o identycznej treści (zob.: M. Mroczyńska, Dwa nieznane utwory Henryka Chełchowskiego, Rocznik Gdański, t. 24 (1965), s. 225-228. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 8° adl. 48.
Dodatkowe:
Drohojowski Stanisław, h. Korczak (poł. XVII w.), kaszt. przemyski, deputowany ziemi sanockiej. Poradowski Krzysztof, z Wielkich Porad, h. Korab (poł. XVII w.), autor wierszy okolicznościowych.
Całość:
Poradowski Krzysztof.
Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643.
Warszawa, (druk. Jan Trelpiński?), 1643.
w4ce, k. 9.

[K. tyt.:] Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow, Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643.
Odwr. k. tyt.: drzeworytowa tarcza z herbem „Korczak”, nad nią napis antykwą: Sic itur ad Astra, u dołu: Viuit post funera virtus. K. )(2r-[)(3]v: dedykacja autora dla Stanisława z Zdrohojowa Zdrohojowskiego [Drohojowskiego]. K. tyt. ujęta w listwy z ozdobników składanych, na k. [B2]v u góry listewka z takich samych ozdobników; na k. )(2r i A1r nad tekstem ozdobniki z dwoma żołędziami. Finał: stylizowana winieta o elementach florystyczno-linearnych, pismo: szwabacha, antykwa, kursywa.
Por. E. XXV 83.
Istnieją trzy wydania utworu „Orzeł odmłodziały” różnych autorów, lecz o identycznej treści (zob.: M. Mroczyńska, Dwa nieznane utwory Henryka Chełchowskiego, Rocznik Gdański, t. 24 (1965), s. 225-228.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 8° adl. 48.
Drohojowski Stanisław, h. Korczak (poł. XVII w.), kaszt. przemyski, deputowany ziemi sanockiej.
Poradowski Krzysztof, z Wielkich Porad, h. Korab (poł. XVII w.), autor wierszy okolicznościowych.