Nazwisko i imię:
Carmina.
Tytuł:
Carmina funebria in luctuosissimum [...] obitum [...] Annae a Biberstein dictae Pilchowskin, cuius cadaver ut conjugis [...] dn. Adamus Riccius [...] terrae commendat anno 1662, die 22. Febr. conscripta a collegis et amicis (G. Woseginius, Jac. Tydaeus, Sigism. Pichlerus, Stephanus Gorlovius). Regiomonti, J. Reusner 1662.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1662.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Ostatni wiersz zaczyna się: Gesta Polonorum qui celsae noverat Aulae [...] nuper Pilchovius exit [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4524.
Całość:
Carmina.
Carmina funebria in luctuosissimum [...] obitum [...] Annae a Biberstein dictae Pilchowskin, cuius cadaver ut conjugis [...] dn. Adamus Riccius [...] terrae commendat anno 1662, die 22. Febr. conscripta a collegis et amicis (G. Woseginius, Jac. Tydaeus, Sigism. Pichlerus, Stephanus Gorlovius). Regiomonti, J. Reusner 1662.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1662.
w 4ce, k. 4.

Ostatni wiersz zaczyna się: Gesta Polonorum qui celsae noverat Aulae [...] nuper Pilchovius exit [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4524.