Nazwisko i imię:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Tytuł:
Jahr-Buch nach der heilsamen Geburt [...] Jesu Christi 1654 [rz.] Neuen und Alten Styl An Ihre Durchleucht Carolum-Ferdinanden gebornen Printzen zu Pohlen und Schweden [...]. Lüneburg, gedr. u. verlegt durch Johann und Heinrich die Sternen und werden verkaufft in Dantzig, bey Andreas Schimmeln [1653].
Miejsce i rok wydania:
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, (1653).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. [Zawiera:] kalendarz (k. 18) oraz Prognosticon (s. 35). Na k. tyt. widok Gdańska, dedyk. kal. i wstęp w Prognost. do bpa płockiego i wrocławskiego ks. Karola Ferdynanda. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6303.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Ne 388 (1654) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:643234G_001,800,600 [KVK:] Exemplar des Stadtarchivs Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Kalender): KAL1:1654(1K) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00180074/K_1654_0003_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR [KVK:] Exemplar des StA Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Praktik): KAL1:1654(1P) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00180075/K_1654_0021_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR
Całość:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Jahr-Buch nach der heilsamen Geburt [...] Jesu Christi 1654 [rz.] Neuen und Alten Styl An Ihre Durchleucht Carolum-Ferdinanden gebornen Printzen zu Pohlen und Schweden [...]. Lüneburg, gedr. u. verlegt durch Johann und Heinrich die Sternen und werden verkaufft in Dantzig, bey Andreas Schimmeln [1653].
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, (1653).
w 4ce, k. 18.

[Zawiera:] kalendarz (k. 18) oraz Prognosticon (s. 35). Na k. tyt. widok Gdańska, dedyk. kal. i wstęp w Prognost. do bpa płockiego i wrocławskiego ks. Karola Ferdynanda.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6303.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Ne 388 (1654) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:643234G_001,800,600
[KVK:] Exemplar des Stadtarchivs Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Kalender): KAL1:1654(1K) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00180074/K_1654_0003_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR
[KVK:] Exemplar des StA Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Praktik): KAL1:1654(1P) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00180075/K_1654_0021_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR