Nazwisko i imię:
Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang).
Tytuł:
Schola sacrificiorum patriarchalium sacra, hoc est assertio solidissima satisfactionis a Domino nostro Iesu Christo, pro peccatis totius mundi, praestitae, in Sacrificiorum veterum typis fundata, et recentibus Arrianis seu Photinianis eandem negantibus, per disputationes XXII opposita in Academia Wittebergensi: ubi simul respondetur ad ea praecipua, tum quae Faustus Socinus [...] Valentinus Smalcius [...] excogitavit et eructavit. Editio novissima. Wittebergae, Imp. Balthas. Mevii 1654 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Balthasar Mevius, 1654.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18, s. 798, k. 30. Zawiera dysputy z lat 1614-1615 (Disp. 1-22). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5754.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Th 8° 2676 (2) – http://www.gbv.de/vd/vd17/547:652905G
Całość:
Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang).
Schola sacrificiorum patriarchalium sacra, hoc est assertio solidissima satisfactionis a Domino nostro Iesu Christo, pro peccatis totius mundi, praestitae, in Sacrificiorum veterum typis fundata, et recentibus Arrianis seu Photinianis eandem negantibus, per disputationes XXII opposita in Academia Wittebergensi: ubi simul respondetur ad ea praecipua, tum quae Faustus Socinus [...] Valentinus Smalcius [...] excogitavit et eructavit. Editio novissima. Wittebergae, Imp. Balthas. Mevii 1654 [rz.].
Wittenberg, druk. Balthasar Mevius, 1654.
w 4ce, k. 18, s. 798, k. 30.

Zawiera dysputy z lat 1614-1615 (Disp. 1-22).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5754.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der FB Gotha. Signatur: Th 8° 2676 (2) – http://www.gbv.de/vd/vd17/547:652905G