Nazwisko i imię:
(Horniomnema).
Tytuł:
Horniomnema seu memoria indelebilis viri [...] Henrici Hornii, consulis Reipubl[icae] patriae longe meritissimi; die Octobris XX, per placidum obitum ex hac vita evocati. A.C. 1652 [rz.]. Elbingae, Praelo Corelliano [1652].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1652).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pisali: Joachim Pastorius, Henr. Nicolai, Joh. Cramerus, Nicol. Ludovicus, Raphael Schwartz, Johannes Fabricius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1040.
Całość:
(Horniomnema).
Horniomnema seu memoria indelebilis viri [...] Henrici Hornii, consulis Reipubl[icae] patriae longe meritissimi; die Octobris XX, per placidum obitum ex hac vita evocati. A.C. 1652 [rz.]. Elbingae, Praelo Corelliano [1652].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1652).
w 4ce, k. 6.

Pisali: Joachim Pastorius, Henr. Nicolai, Joh. Cramerus, Nicol. Ludovicus, Raphael Schwartz, Johannes Fabricius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1040.