Nazwisko i imię:
(Birckmann Franciscus).
Tytuł:
Honoratissimo ac strenuo Dn. Francisco Birckmanno, sponso et pudicissimae foeminae Annae Oelrichiae, integerrimi p. men. Dn. Johannis Langii [...] Viduae Sponsae vota haec socialia adsociant Amici, Anno 1656 [rz.]. August. 8. Elbingae, Typis Corellianis [1656].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1656).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pisali: Joh. Cramerus, Rector; Frider. Hoffmann, Conr.; A.L.N.D.R.; Joh. Fabricius, Cantor. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1952.
Całość:
(Birckmann Franciscus).
Honoratissimo ac strenuo Dn. Francisco Birckmanno, sponso et pudicissimae foeminae Annae Oelrichiae, integerrimi p. men. Dn. Johannis Langii [...] Viduae Sponsae vota haec socialia adsociant Amici, Anno 1656 [rz.]. August. 8. Elbingae, Typis Corellianis [1656].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1656).
w 4ce, k. 4.

Pisali: Joh. Cramerus, Rector; Frider. Hoffmann, Conr.; A.L.N.D.R.; Joh. Fabricius, Cantor.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1952.