Nazwisko i imię:
Holst David.
Tytuł:
Exercitii filialis Dei timoris incentivum. Christliche Leichpredigt über den Spruch 1 Petr. l.v.17.18.19 [...] bey [...] Leichbestattung der [...] Elisabeth des [...] Sigmund Meyreissen, dieser Stadt hochverdienten Bürgermeisters hinterbliebenen Witwen, welche den 4. Sept. 1655 [...] eingeschlaffen [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1655.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1655).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 39. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1862.
Całość:
Holst David.
Exercitii filialis Dei timoris incentivum. Christliche Leichpredigt über den Spruch 1 Petr. l.v.17.18.19 [...] bey [...] Leichbestattung der [...] Elisabeth des [...] Sigmund Meyreissen, dieser Stadt hochverdienten Bürgermeisters hinterbliebenen Witwen, welche den 4. Sept. 1655 [...] eingeschlaffen [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1655.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1655).
w 4ce, s. 39.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1862.