Nazwisko i imię:
Holst David.
Tytuł:
Christliche Leichpredigt von dem allerköstlichsten Schatz Christo Jesu nach Anleitung [...] s. Pauli 1.Corinth. 1.v.30 bey [...] Leichbestattung dess [...] Johann Koyen [...] welcher A. 1647 den 25 Junii [...] selig eingeschlaffen [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1647].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1647).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 25. Defekt. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1042.
Całość:
Holst David.
Christliche Leichpredigt von dem allerköstlichsten Schatz Christo Jesu nach Anleitung [...] s. Pauli 1.Corinth. 1.v.30 bey [...] Leichbestattung dess [...] Johann Koyen [...] welcher A. 1647 den 25 Junii [...] selig eingeschlaffen [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1647].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1647).
w 4ce, k. 25.

Defekt.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1042.