Nazwisko i imię:
Nowakowski Piotr.
Tytuł:
Supplika Za Zmarlych [sic], Pod czás morowego powietrza, Obywátelow Stołecznego Miástá Wileńskiego, Duszámi: Podana W Kátedrálnym Kośćiele, przy Jenerálnych Exequiách, z Pásterskiey złożonych miłośći, Iáśnie Wielmożnego á w Bodze Przewielebnego, I. M. X. Ierzego Tyszkiewicza; Biskupá Wileńskiego, Nabożney Audyencyey. Przez X. Piotra Nowakowskiego Theologá, y w tymże Kośćiele Ordynáriuszá, Káznodźieię Biskupiego Zakonu Káznodźieyskiego, W Roku Páńskim, 1654. dniá 2. Lutego. Z Dozwoleniem Stárszych. W Wilnie, w Drukárni Akádemiey Societ: Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1654).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 338 a. Por. Nowakowski Piotr (II), Kazanie pogrzebowe miane za zmarłych w czasie powietrza w Wilnie 1654 r. (Estr. XXIII, 187).
Lokalizacja:
Wilno, Bibl. Uniwersytecka
Całość:
Nowakowski Piotr.
Supplika Za Zmarlych [sic], Pod czás morowego powietrza, Obywátelow Stołecznego Miástá Wileńskiego, Duszámi: Podana W Kátedrálnym Kośćiele, przy Jenerálnych Exequiách, z Pásterskiey złożonych miłośći, Iáśnie Wielmożnego á w Bodze Przewielebnego, I. M. X. Ierzego Tyszkiewicza; Biskupá Wileńskiego, Nabożney Audyencyey. Przez X. Piotra Nowakowskiego Theologá, y w tymże Kośćiele Ordynáriuszá, Káznodźieię Biskupiego Zakonu Káznodźieyskiego, W Roku Páńskim, 1654. dniá 2. Lutego. Z Dozwoleniem Stárszych. W Wilnie, w Drukárni Akádemiey Societ: Iesu.
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1654).
w 4ce, k. 18.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 338 a.
Por. Nowakowski Piotr (II), Kazanie pogrzebowe miane za zmarłych w czasie powietrza w Wilnie 1654 r. (Estr. XXIII, 187).
Wilno, Bibl. Uniwersytecka