Nazwisko i imię:
Mirowski Paweł.
Tytuł:
Kazanie Na Pogrzebie Zacnego Młodziana. Jego Mości Páná Janá Bauzendorffá z Kęsowá Kęsowskiego wkośćiele [sic] Oycow Dominikanow dniá 27. Máiá, przes Wielebnego Xiędzá Páwłá Mirowskiego, Kánoniká y Káznodzieię Wloclawskiego Probosczá Koszyckiego Odpráwione. We Gdańsku Roku Panskiego 1656.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. [1-3], 4-22. Dedykowane Aleksandrowi Bauzendorffowi, kanonikowi oliwskiemu. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 314.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Mirowski Paweł.
Kazanie Na Pogrzebie Zacnego Młodziana. Jego Mości Páná Janá Bauzendorffá z Kęsowá Kęsowskiego wkośćiele [sic] Oycow Dominikanow dniá 27. Máiá, przes Wielebnego Xiędzá Páwłá Mirowskiego, Kánoniká y Káznodzieię Wloclawskiego Probosczá Koszyckiego Odpráwione. We Gdańsku Roku Panskiego 1656.
Gdańsk, 1656.
w 4ce, s. [1-3], 4-22.
Dedykowane Aleksandrowi Bauzendorffowi, kanonikowi oliwskiemu.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 314.
Kórnik