Nazwisko i imię:
Kalwin Jan.
Tytuł:
[Wyznanie wiary].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Aleksander Aujezdecki, b. r. (między 1550 a 1556).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 10? + 8 +? Zachowany tylko arkusz B. Fragment tzw. „Katechizmu genewskiego pierwszego” Jana Kalwina. Źródło: Korzo M., Nota w sprawie nieznanego przekładu Jana Kalwina w Polsce XVI wieku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 50 (2006), s. 257-259.
Lokalizacja:
Kórnik (Cim. O. 286).
Całość:
Kalwin Jan.
[Wyznanie wiary].
Królewiec, druk. Aleksander Aujezdecki, b. r. (między 1550 a 1556).
w 8ce, k. 10? + 8 +?
Zachowany tylko arkusz B.
Fragment tzw. „Katechizmu genewskiego pierwszego” Jana Kalwina.
Źródło: Korzo M., Nota w sprawie nieznanego przekładu Jana Kalwina w Polsce XVI wieku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 50 (2006), s. 257-259.
Kórnik (Cim. O. 286).