Nazwisko i imię:
Jełowicki Tomasz.
Tytuł:
Kazanie Na Uroczystosc Niepokalanego Maryi Poczęcia w Obecności J. O. Trybunału Koronnego, y Palestry, iako w Dzień Tytułu Kongregacyi Zgromadzonych Miane w Kościele Lubelskim po Jezuickim Przez J. W. J. X. Tomasza Jełowickiego Kanonika y Deputata z Kapituły Kiiowskiey Proboszcza Potockiego Y za pozwoleniem Zwierzchności do Druku Podane. w Lublinie. w Drukarni Komm: Edukat: [sic] Roku 1778.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, Druk. KEN, 1778.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 14.
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. Franciszkanów Reformatów — Lublin, WBP im. Łopacińskiego (defekt)
Całość:
Jełowicki Tomasz.

Kazanie Na Uroczystosc Niepokalanego Maryi Poczęcia w Obecności J. O. Trybunału Koronnego, y Palestry, iako w Dzień Tytułu Kongregacyi Zgromadzonych Miane w Kościele Lubelskim po Jezuickim Przez J. W. J. X. Tomasza Jełowickiego Kanonika y Deputata z Kapituły Kiiowskiey Proboszcza Potockiego Y za pozwoleniem Zwierzchności do Druku Podane. w Lublinie. w Drukarni Komm: Edukat: [sic] Roku 1778.
Lublin, Druk. KEN, 1778.
w 8ce, k. 14.
Kraków, Bibl. Franciszkanów Reformatów — Lublin, WBP im. Łopacińskiego (defekt)