Nazwisko i imię:
Monumenta.
Tytuł:
Monumenta honoribus in philosophia summis Christophori Caldenbachii, Scholae Paleopoleos Regiomontanae prorectoris, dicata. Regiomonti, Literis Reusnerianis 1655 [rz.]. Kl. April.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pisali: Sigism. Weier, Christophorus Tinctorius, Michael Eiflerus i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4543.
Całość:
Monumenta.
Monumenta honoribus in philosophia summis Christophori Caldenbachii, Scholae Paleopoleos Regiomontanae prorectoris, dicata. Regiomonti, Literis Reusnerianis 1655 [rz.]. Kl. April.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
w 4ce, k. 6.

Pisali: Sigism. Weier, Christophorus Tinctorius, Michael Eiflerus i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4543.