Nazwisko i imię:
Monimentum.
Tytuł:
Monimentum nuptiarum viri vidui [...] Philippi Hoppii etc. Musarum favitoris laude digni: initarum cum [...] relicta vidua Anna olim [...] Johannis Beckeri, civium Elbingae non infimi. 21 Aprilis celebrandarum anno est Data pax nobis; pax nobis ista perennet, Iesum precare Iugiter. Elbląg, Typ. Wendelini Bodenhavsen, (1636).
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1636).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. 1636 [chrongr.]. Pisali: Balthas. Voidius, David Holstius, Christophorus Altus i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1914.
Całość:
Monimentum.
Monimentum nuptiarum viri vidui [...] Philippi Hoppii etc. Musarum favitoris laude digni: initarum cum [...] relicta vidua Anna olim [...] Johannis Beckeri, civium Elbingae non infimi. 21 Aprilis celebrandarum anno est Data pax nobis; pax nobis ista perennet, Iesum precare Iugiter. Elbląg, Typ. Wendelini Bodenhavsen, (1636).
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1636).
w 4ce, k. 6.

1636 [chrongr.].
Pisali: Balthas. Voidius, David Holstius, Christophorus Altus i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1914.